De AVKV beschikt over een eigen Medische Raad van Advies (hierna : MRvA), waarin gerenommeerde medisch specialisten zitting hebben. Onze MRvA-leden zijn veelal verbonden aan academische- of topklinische ziekenhuizen.

Bijzondere hulpvragen van lotgenoten en/of hun naasten kunnen door de AVKV-Hulplijncoördinator worden voorgelegd bij MRvA-leden.

Het AVKV-bestuur brengt jaarlijks bezoeken aan enkele MRvA-leden, waarbij geanonimiseerde signalen verkregen vanuit ons lotgenotencontact en relevante ervaringsdeskundigheid wordt gedeeld met MRvA-leden.

Overzicht van de MRvA-leden per 31-12-2021:

Naam Specialisme Medisch centrum
Prof. dr. M.G.B. Besselink Chirurg Amsterdam UMC
Prof. dr. M.J. Bruno MDL-arts EMC, Rotterdam
Prof. dr. O.R.C. Busch Chirurg Amsterdam UMC
Dr. H.M. van Dullemen MDL-arts UMC, Groningen
Prof. dr. C.H.J. van Eijck Chirurg EMC, Rotterdam
Prof. dr. P. Fockens MDL-arts Amsterdam UMC
Dr. E.J.M. van Geenen MDL-arts Radboud UMC, Nijmegen
Prof. dr. H. van Goor Chirurg Radboud UMC, Nijmegen
Prof. dr. J.E. van Hooft MDL-arts LUMC, Leiden
Prof. dr. J.M. Klaase Chirurg UMC, Groningen
Prof. dr. G. Roeijen Chirurg UZA, Antwerpen
Prof. dr. H.C. van Santvoort Chirurg St. Antonius ZH, Nieuwgein
Dr. B.W.M. Spanier MDL-arts Rijnstate ZH, Arnhem
Back To Top