De AVKV komt graag in contact met enthousiaste kandidaten, die bereid zijn om ons vrijwilligersteam te komen versterken.

De AVKV is een vrijwilligersorganisatie, waar alle voorkomende werkzaamheden worden verricht door een team van enthousiaste vrijwilligers. Vrijwel al onze vrijwilligers zijn alvleesklierpatiënt en daardoor beschikken ze over ervaringsdeskundigheid op het gebied van de alvleesklierproblematiek. Die kennis en ervaring maakt hen zeer waardevol in het AVKV-lotgenotencontact.

De AVKV een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar komen wel in aanmerking voor vergoeding van de door hen gemaakte onkosten (o.a. kilometervergoeding of kosten openbaar vervoer).

Vacatures

Het AVKV-bestuur bestaat uit 7 personen. Tezamen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Bestuursleden worden benoemd op de Algemene Ledenvergadering voor een zittingsperiode van maximaal 3 jaar. We komen graag in contact met kandidaten, die willen starten als adviseur van het bestuur en die bij gebleken geschiktheid kunnen worden voorgedragen als kandidaat-bestuurslid als er een vacature ontstaat.

De AVKV heeft behoefte aan versterking van de Telefonische Hulp- en Informatielijn (hierna : THL).
Omdat we ons THL-team willen uitbreiden, komen we graag in contact met empatische kandidaten, bij voorkeur met ervaringsdeskundigheid op het gebied van de alvleesklierproblematiek.
Na een inwerkperiode onder leiding van een THL-mentor, onderhouden THL-medewerkers bij toerbeurt gedurende
1 week telefonisch contact met lotgenoten en/of hun naasten. De belangrijkste taken zijn :

  • Op correcte wijze telefonisch te woord staan van van lotgenoten, hun naasten en andere belangstellenden.
  • Verstrekken van betrouwbare informatie over alvleesklieraandoeningen en/of gerelateerde behandelingen.
  • Bieden van een luisterend oor, omdat lotgenoten en hun naasten vaak behoefte hebben om hun verhaal te delen.

Wij komen graag in contact met enthousiaste social media beheerders. Het liefst met ervaring in het beheer van Facebook groepen en/of Pagina’s en/of het schrijven van  social media berichten.

Belangrijkste taken:

  • Samen met andere vrijwilligers beheren van onze Facebook groep, Denk aan leden accepteren, nieuwsberichten plaatsen, en het modereren (controleren op naleving van de regels binnen de groep).

De AVKV beschikt een eigen Promotieteam, onder leiding van een bestuurslid. Het promotieteam is met een eigen AVKV-stand actief op (gezondheids-)beurzen, symposia en congressen in Nederland. beurzen, symposia en congressen in Nederland. Op basis van een wisselende samenstelling, zijn de leden van het Promotieteam enkele keren per jaar actief. We zijn op zoek naar representatieve kandidaten, zo mogelijk met ervaring als met gastheer/vrouw op beurzen.

Het verengingsmagazine van de AVKV heet Pancreatief en verschijnt 1x per kwartaal in een oplage van ca. 1.000 exemplaren.  De redactie van de Pancreatief wordt ondersteund door een extern vormgever.
Wij komen graag in contact met kandidaten die de redactie willen komen versterken.
De belangrijkste taken van de redactieleden zijn :

  • kopij verzamelen, waaronder aangeleverde informatie beoordelen op nieuwswaarde
  • het controleren/redigeren van aangeboden kopij.
  • foto’s maken en interviews houden. Kandidaten dienen te beschikken over een goede beheersing van de Nederlandse taal. Journalistieke ervaring is uiteraard een pré.
Back To Top