De AVKV werd in 1997 opgericht door en voor lotgenoten met een aandoening aan de alvleesklier (het pancreas).

De AVKV is een door de Overheid erkende landelijke patiëntenvereniging, die lotgenoten en hun naasten hulp wil bieden, onder andere op de navolgende wijze :

 • Belangenbehartiging
 • Stimuleren van lotgenotencontact
 • Beschikbaar stellen van advies en betrouwbare informatie

Belangenbehartiging

In het belang van de doelgroep is de AVKV actief als belangenbehartiger.
Voorbeelden daarvan zijn de constructieve samenwerking met :

De AVKV is ten behoeve de doelgroep ook aangesloten bij overkoepelende organisaties :

Lotgenotencontact

De AVKV onderkent het belang van lotgenotencontact, omdat het veel steun kan bieden aan alvleesklierpatiënten en hun naasten. Daarbij speelt het delen van ervaringen met lotgenoten een belangrijke rol, maar ook een luisterend oor van een ervaringsdeskundige kan steun bieden.
Voorbeelden van lotgenotencontact bij de AVKV zijn :

 • Telefonische Hulp- en Informatielijn 0900 – 2585337
 • Besloten Facebookgroep
 • Contacten met lotgenoten op (gezondheids-)beurzen en congressen

Advies en informatie

De AVKV wil met het beschikbaar stellen van advies en betrouwbare informatie lotgenoten en hun naasten, maar ook overige belangstellenden bekend maken met de alvleesklierproblematiek.
Voorbeelden van de advies en informatievoorziening bij de AVKV zijn :

 • De website (www.alvleeskliervereniging.nl)
 • Telefonische Hulp- en Informatielijn 0900 – 2585337
 • Ledenmagazine Pancreatief (verschijnt 1x per kwartaal)
 • Besloten Facebookgroep
 • uitgebreide digitale patiënteninformatie over diverse alvleesklieraandoeningen en behandelingen.
Back To Top