De AVKV werd in 1997 opgericht door en voor lotgenoten met een aandoening aan de alvleesklier (het pancreas) en is inmiddels uitgegroeid tot een door de Overheid erkende landelijke patiëntenvereniging.

De AVKV wil lotgenoten en hun naasten hulp bieden en doet dat o.a. op de navolgende manieren :

 • Belangenbehartiging
 • Stimuleren van lotgenotencontact
 • Beschikbaar stellen van betrouwbare informatie over de alvleesklierproblematiek

Belangenbehartiging

In het belang van de doelgroep is de AVKV actief als belangenbehartiger.
Voorbeelden daarvan zijn de constructieve samenwerking met :

De AVKV is ten behoeve de doelgroep ook aangesloten bij overkoepelende organisaties :

Lotgenotencontact

De AVKV onderkent het belang van lotgenotencontact, omdat het veel steun kan bieden aan alvleesklierpatiënten en hun naasten. Daarbij speelt het delen van ervaringen met lotgenoten een belangrijke rol, maar ook een luisterend oor van een ervaringsdeskundige kan steun bieden.
Voorbeelden van lotgenotencontact bij de AVKV zijn :

 • Telefonische Hulp- en Informatielijn 0900 – 2585337
 • Besloten Facebookgroep
 • Contacten met lotgenoten op (gezondheids-)beurzen en congressen

Advies en informatie

De AVKV stelt betrouwbare informatie over de alvleesklierproblematiek  beschikbaar aan lotgenoten,
hun naasten en overige belangstellenden.
Voorbeelden van de informatievoorziening door de AVKV zijn :

 • De website (www.alvleeskliervereniging.nl)
 • Telefonische Hulp- en Informatielijn 0900 – 2585337
 • Ledenmagazine Pancreatief
 • Besloten Facebookgroep
 • Uitgebreide digitale informatie over diverse alvleesklieraandoeningen en gerelateerde behandelingen.
Back To Top