De Alvleeskliervereniging Nederland (AVKV) is een door de Overheid erkende landelijke patiëntenvereniging, die opkomt voor de belangen van patiënten met een aandoening aan de alvleesklier (het pancreas).

De AVKV werd op 29 december 1997 opgericht vanuit een dringende behoefte van lotgenoten, om gezamenlijk op te trekken bij het uitwisselen van betrouwbare informatie en het geven van voorlichting.

De AVKV is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De AVKV is een vrijwilligersorganisatie, die het belang van haar leden centraal stelt. De werkzaamheden worden verricht door de team van enthousiaste vrijwilligers, die veelal zelf alvleesklierpatiënt zijn en over de nodige ervaringsdeskundigheid beschikken.

Kernwaarden

De AVKV voorziet lotgenoten en hun naasten van betrouwbare informatie met betrekking tot alvleesklier gerelateerde aandoeningen alsmede de behandelwijzen

De AVKV biedt de informatie op gedifferentieerde wijze aan door middel van :

  • De website www.avkv.nl
  • De Telefonische Hulp- en Informatielijn 0900 – 2585 337 (24/7 bereikbaar)
  • Brochures met patiëntinformatie
  • Digitale patiënteninformatie over alvleesklieraandoeningen en behandelingen
  • Ledenmagazine Pancreatief (verschijnt 1x per kwartaal)
  • Op (gezondheids-)beurzen en congressen
  • Klinische lessen door ervaringsdeskundigen in ziekenhuizen en op universiteiten
  • Via social media (Facebook en Twitter).

De AVKV beschikt over een Medische Raad van Advies, waarin gerenommeerde medisch specialisten met uitgebreide pancreasexpertise zitting hebben. Jaarlijks worden meerdere werkbezoeken gebracht aan medisch specialisten in de academische- en opleidingsziekenhuizen in Nederland.

De AVKV werkt constructief samen met :

De AVKV is via deze samenwerkingsverbanden actief betrokken bij het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong, het voorkomen en behandeling van alvleesklieraandoeningen

Back To Top