De AVKV ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy van hen die met ons in contact treden te beschermen. Wij vermelden hierna welke gegevens we vanuit onze contacten registreren en waarom we die gegevens registreren.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we daarvoor vooraf uw toestemming hebben verkregen. De persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt, wordt niet met derden gedeeld. Deze informatie kan door ons wel intern gedeeld worden. Onze vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Lidmaatschap

Als u zich aanmeldt als lid van onze vereniging, vragen we u om uw persoonsgegevens. Die gegevens worden geregistreerd in onze ledenadministratie. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Website

Door gebruik te maken van onze website www.avkv.nl accepteert ons privacybeleid.
U dient zich ervan bewust te zijn dat de AVKV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen waarnaar wij op onze website verwijzen. De AVKV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de ons verschafte persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Cookies

Onze website www.avkv.nl maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Bezoekers worden niet geïdentificeerd. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de interesse van de bezoekers van onze website, zodat wij ons beleid daarop eventueel kunnen afstemmen.

De meeste browsers (zoekmachines) zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Communicatie

Contactformulier en emailverkeer

Wanneer u gebruikt maakt van het contactformulier op onze website, of rechtstreeks een email naar ons verstuurd via info@avkv.nl is het mogelijk dat we die berichten ten behoeve van afhandeling bewaren. In ons contactformulier vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Telefonische Hulp- en Informatielijn

Wanneer u een oproep plaatst via Telefonische Hulp- en Informatielijn 0900 – 2585337, dan worden alleen uw geboortejaar, postcode, emailadres, telefoonnummer en de door u gestelde vraag digitaal geregistreerd. Als naar aanleiding van uw vraag één van onze dienstdoende Hulplijnmedewerkers telefonisch contact met u opneemt, zal u vooraf om toestemming worden gevraagd tot het digitaal registreren van de gespreksinhoud. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers gedurende de in de AVG-richtlijnen maximaal toegestane bewaarperiode en in geanonimiseerde vorm gebruikt ten behoeve van statistische informatieverwerking.

Inzage in uw persoonsgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. U kunt daarover contact met ons opnemen: Alvleeskliervereniging Nederland Postbus 420 9400AK Assen info@avkv.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de actuele situatie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Back To Top