Al meer dan 25 jaar houd ik mij intensief bezig met de klinische zorg en het wetenschappelijk onderzoek van alvleesklierziekten.

In deze periode, onder andere als voorzitter van de Pancreatitis Werkgroep Nederland, heb ik de kennis rond alvleesklierziekten zien toenemen. Daardoor kunnen vandaag de dag patiënten met acute pancreatitis, chronische pancreatitis en alvleesklierkanker beter worden behandeld.

Ons kleine kikkerlandje is een belangrijke speler als het gaat om het verwerven van nieuwe kennis. Onder auspiciën van nationale studiegroepen zoals de Pancreatitis Werkgroep Nederland (PWN) en de Nederlandse Studiegroep voor Alvleesklierkanker (Dutch Pancreatic Cancer Group; DPCG) wordt, in nauwe samenwerking met de Alvleeskliervereniging, kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijke onderzoek verricht. Inmiddels hebben al veel Nederlandse patiënten hieraan bijgedragen. We kunnen er dan ook trots op zijn dat over de hele wereld patiënten met alvleesklierziekten worden behandeld volgens inzichten die veelal zijn gebaseerd op uitkomsten van Nederlandse studies.

De samenwerking met de Alvleeskliervereniging is voor ons professionals van groot belang. Immers, uiteindelijk gaat het om tijdige en optimale zorg voor de patiënt met een alvleesklierziekte. Via een netwerk van expertise PWN ziekenhuizen kunnen patiënten, familieleden en behandelende artsen snel van advies worden voorzien en zo nodig poliklinische consultatie of opname (of overplaatsing) worden geregeld. De telefonische hulp- en informatielijn van de Alvleesklier­vereniging speelt hierbij een belangrijke en centrale rol.

Allemaal goed nieuws, maar we zijn er nog niet… De zorg en de kwaliteit van leven van patiënten met een alvleesklieraandoening moet nog verder worden verbeterd. Ik ben er van overtuigd dat dit ons samen met de Alvleeskliervereniging gaat lukken!

Prof. dr. M.J. Bruno

Back To Top