Schiphol PRM Event

Vandaag is een afvaardiging van ons bestuur op uitnodiging aanwezig geweest bij een workshop van Schiphol. Zij hebben nieuwe ambities om vliegen met een fysieke of mentale handicap beter te kunnen ondersteunen. Daarom willen zij hiervoor een klankbordgroep oprichten met daarin een brede vertegenwoordiging uit de diverse patiëntenverenigingen.

Er waren afgevaardigde van ongeveer 15 verenigingen die aanwezig waren en Schiphol heeft uitvoerig uitleg gegeven over de regelgeving en werking van de PRM (Persons with Reduced Mobility) richtlijnen. Duidelijk werd ook dat Schiphol zich goed bewust is dat er heel veel dingen op dit moment mis gaan tijdens deze PRM ondersteuning.
Hierna zijn er in groepen gesprekken gevoerd over de inhoud van deze te vormen klankbord groep, het draagvlak vanuit Schiphol (en collega vliegvelden) en de mogelijkheid om via de achterban van de diverse patiëntenverenigingen specifieke problemen te polsen en ervaring op te doen. Tevens om te kijken hoe Schiphol de medeparticipanten kan ondersteunen met trainingen of scholingen.

De bijeenkomst was erg constructief, en er werden ook snel connecties gelegd tussen diverse verenigingen. Schiphol gaat met de opgedane informatie nu besluiten in welke setting de klankbordgroep wordt vormgegeven, en kiest uit de opgegeven vrijwilligers een aantal mensen om deze groep te gaan vullen.

We houden jullie op de hoogte indien er meer bekend wordt, want ongeacht wat iemand heeft, als je wilt of moet reizen, dan het liefst zo aangenaam mogelijk.

Back To Top