25 jaar Alvleeskliervereniging

In december 2022 is het 25 jaar geleden dat de Alvleeskliervereniging een feit is geworden. Wellicht zijn er nog leden die al vanaf het begin bij de vereniging betrokken zijn; zij zullen zich dit moment misschien nog wel herinneren. Wij willen hier als vereniging uiteraard aandacht aan besteden!

Een mijlpaal om te vieren

U begrijpt dat dit een mijlpijl is voor onze vereniging waar we natuurlijk erg verheugd over zijn. Ook zijn we erg trots op wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt. Uiteraard willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en we zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u in groten getale dit samen met ons wilt delen.

Op zaterdag 8 oktober 2022 wil het bestuur samen met vrijwilligers, en u als leden uiteraard, hier aandacht aan besteden. Noteert u alvast de datum in uw agenda?

“OP ZATERDAG 8 OKTOBER 2022 WIL HET BESTUUR SAMEN MET ALLE VRIJWILLIGERS EN UITERAARD U ALS LEDEN, AANDACHT BESTEDEN AAN ONS 25-JARIG BESTAAN. NOTEERT U ALVAST DE DATUM IN UW AGENDA?”

Veel ontwikkelingen

Voor een patiëntenvereniging is 25 jaar al een respectabel aantal jaren. In de achter ons liggende jaren hebben heel veel ontwikkelingen plaats gevonden. Wij zijn uitgegroeid naar een professionele vereniging met een eigen website, een eigen magazine en een eigen hulplijn die 24/7 te bereiken is. En een groep vrijwilligers die zich met veel plezier inzet voor hun lotgenoten.

We hebben nauwe en goede contacten met de Medische Raad van Advies, een mantelovereenkomst met de Pancreatitis Werkgroep Nederland en de Dutch Pancreatic Cancer Group, maar we hebben ook goede contacten met de Landelijke vereniging psychosociale werkenden.

Symposium

U zult begrijpen dat het geven van een feestje, in de vorm van een symposium, enerzijds kosten met zich mee zal brengen, anderzijds wordt vaak gevraagd aan degene die een feestje geeft zijn er nog wensen? Nou die hebben we zeker: we zouden heel graag onze website willen vernieuwen. Onze website gaat inmiddels al heel wat jaren mee en is eigenlijk toe aan vernieuwing. Dus mocht u ons daarbij willen helpen dan is uw gift uiteraard van harte welkom.

In de volgende Pancreatief zullen we opnieuw aandacht aan dit heuglijke feit besteden, maar ook via de website wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden.

Bekijk aankondigingsflyer

Back To Top