Pancreas contactdag en ledenvergadering 2024

Onze algemene ledenvergadering en contact dag komt er weer aan op zaterdag maart 2024

Ook dit jaar komen we samen in het Openluchtmuseum te Arnhem, Hoeferlaan 4, 6818SG Arnhem

Leden kunnen zich tot 8 maart a.s. aanmelden via: aanmeld@avkv.nl

Agenda is als volgt:
1) 1 Aanvang algemene ledenvergadering (10:30)
– mededelingen
– ingekomen stukken
– Inrichten van een stembureau
2 Vaststellen Notulen ALV 18 maart 2023
3 Korte toelichting op het AVKV-Jaarverslag 2023
4 Voorstel tot het vaststellen van:
a) het financiële verslag 2023, inclusief decharge van de penningmeester.
b) de begroting voor 2024
5 Bestuur
5.1 Herverkiezing Marius Vis (voorzitter) voor een peri0de van 3 jaar
5.2 Herverkiezing Aly Holst (penningmeester) voor een periode van 2 jaar
6 Rondvraag
7 Afsluiting (11:00)
2) Presentatie door Dr. Michiel Nijhoff (internist/endocrinoloog in het LUMC)
Hij zal spreken over de relatie tussen de alvleesklierproblematiek en diabetes, in het bijzonder diabetes type 3C.
3) Gezamenlijke lunch
4) Op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan het (beperkt opengestelde) Nederlands Openluchtmuseum tot 16:00.

Back To Top