Pijnfonds Nederland opgericht

Chronische pijn komt voor bij meer dan 2 miljoen Nederlanders en kost jaarlijks
20 miljard euro. Bijna 90% van de patiënten lijdt langer dan 2 jaar aan chronische
pijn en een pijnpatiënt ziet 4 tot 6 behandelaars voordat de patiënt de juiste
behandeling krijgt. Hoog tijd dat hier meer aandacht voor komt.

Daarom hebben Pijnpatiënten naar één stem (SWP) en Pijn Alliantie in Nederland
(PA!N) het Pijnfonds Nederland opgericht. Het voornaamste doel van het Pijnfonds
Nederland is om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek naar de
oorzaken en behandelingen van chronische pijn.

Doelen

Naast het werven van fondsen voor onderzoek gaat het fonds de kennis over
chronische pijn bij het grote publiek vergroten, pijngerelateerde patiëntenorganisaties
ondersteunen met onder meer zelfmanagementprogramma’s, samenwerken met
pijnorganisaties, pijnbehandelaars en zorgverzekeraars en met soortgelijke
pijnorganisaties in het buitenland.

Chronische pijn wereldwijd

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation, WHO) keurde in 2019
een nieuwe International Classification of diseases (ICD11) goed, waarin chronische pijn
als zelfstandige aandoening is opgenomen. Met ingang van 2022 zijn de diagnoses uit
ICD11 van de WHO van kracht in alle lidstaten.

Over de oprichters

Het SWP is er voor alle patiëntenorganisaties die te maken hebben met chronische pijn,
ongeacht de aandoening. Het doel van deze samenwerkende pijnpatiëntenorganisaties
is verbetering van de pijnzorg in Nederland vanuit patiëntenperspectief.
pijnpatientennaar1stem.nl

PA!N is een samenwerkingsverband tussen patiënten en zestien organisaties van
zorgprofessionals in Nederland
pijnalliantieinnederland.nl

Ga naar de website van het Pijnfonds Nederland voor een
donatie of meer informatie. www.pijnfondsnederland.nl

Back To Top